Wat is groene energie nou precies?

  • Lisa
  • /
  • Vrijdag 18 Augustus 2023
  • /
  • Views 26030

groene stroom

Groene energie is energie die is opgewekt uit schone en duurzame bronnen en wordt daarom ook wel duurzame energie genoemd. De meeste normale (grijze) energie wordt opgewekt door vervuilde bronnen zoals aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, hierdoor komt er CO2 (kooldioxide) vrij en dat is schadelijk voor het milieu. Daarnaast zijn de bronnen aardolie, aardgas en steenkool niet eindeloos te gebruiken omdat deze bronnen op den duur op raken. Het is daarom belangrijk dat er betere alternatieven komen en groene energie is hier een goed voorbeeld van.

Hoe wordt groene energie opgewekt?

De bekenste vormen van groene energie zijn zonne-energie en windenergie. Zoals je vast wel weet wordt deze energie opgewekt door warmte en wind op te vangen en deze om te zetten in bruikbare energie. Er zijn ook nog andere manieren om groene energie op te wekken, zoals het werken met waterkrachtcentrales of biomassa te verbranden. Biomassa is groen afval wat je in je groene kliko kunt weggooien. Denk aan tuinafval, etensresten en hout bijvoorbeeld. Door biomassa te verbranden komen er groene gassen vrij die omgezet kunnen worden in aardgas. Dit is een van de goedkoopste manieren om groene stroom op te wekken.

Zonne-energie

Zonne-energie is een van de moeilijkste manieren om groene energie op te wekken. Je hebt namelijk speciale zonnepanelen met zonnecellen nodig om een chemische bewerking te krijgen. Het werkt ongeveer hetzelfde als een magneet met een positieve en negatieve laag. Wanneer er licht op de zonnecellen in het zonnepaneel schijnt dan maken de elektronen zich los en komt er spanning op te staan. Er wordt dan een verbinding tussen de positieve en negatieve kant en hierdoor kunnen de elektronen door een soort kring stromen. Zo wordt er stroom opgewekt wat dan weer kan worden gebruikt of worden opgeslagen, maar meestal gaat dit terug naar de energieleverancier omdat het nog niet eenvoudig kan worden opgeslagen. Kijk eens op Easyswitch.nl voor het vergelijken van energie.

Windenergie

Windenergie is in tegenstelling tot zonne-energie heel eenvoudig om op te wekken. De wind komt op de bladen van een windmolen waardoor er een dynamo wordt geactieveerd (net als bij het licht op je fiets). Door die beweging wordt er energie opgewekt wat kan worden gebruikt. Het opwekken werkt eenvoudig, maar het is natuurlijk duur om een windmolen te bouwen. De meeste windmolens vind je aan de kust of op zee omdat het daar het hardste waait en er dus de meeste energie door kan worden opgewekt..


Populaire Artikelen